Sponsorer

Sundbybergs Scoutkår är en kår inom Svenska Scoutförbundet som för närvarande har ca 100 aktiva scouter i åldrarna 8 - 18 år. Vi vill fylla en viktig funktion i vårt samhälle genom att ge barnen som bor i Sundbyberg med omnejd en meningsfull fritid som också utvecklar dem till ansvarstagande individer som vuxna.

Verksamheten går ut på att under strukturerade former lära sig att ta ansvar för sig själv och andra. Att i en grupp arbeta för gemensamma mål och samtidigt ta hänsyn till varandras olikheter. Vi lär ut segling och sjövett och en stor del av verksamheten går ut på att kunna vara ute i naturen och tillvarata naturens resurser utan att förbruka dem eller att göra skada.

Verksamheten leds av en engagerad grupp ledare och föräldrar som avsätter en stor del av sin ledighet till att ge barnen en rolig och stimulerande fritid. Allt funktionärsarbete i kåren bedrivs ideellt, helt utan ersättningar för arbetstid eller inkomstbortfall. Sundbybergs Scoutkår bildades ursprungligen 1921 men ombildades 1999 genom en sammanslagning av Sundbybergs Sjöscoutkår och Sundbyberg Duvbo Scoutkår, de två största scoutkårerna i Sundbyberg.

Verksamheten finansieras nästan helt av medlemsavgifter och kommunala bidrag. Dessa räcker dock inte till för underhåll av båtar och annan materiel som används i verksamheten. Hjälp oss att utveckla scoutverksamheten i Sundbyberg genom att sätta in ett bidrag från Ditt företag på vårt postgirokonto 163499-7. Som tack får Ditt företag en reklamplats i listan över sponsorer här nedanför. Du kan också få en länk till Din egen hemsida.

Här följer en förteckning över företag och organisationer som aktivt stöder vår verksamhet:


Folkhem Produktion AB
www.folkhem.se
Midskeppsgatan 33, 120 66 Stockholm
08-442 72 80
08-442 72 90

Funktion - Kvalitet - Skönhet
Gör din bostad till konst


American Express Services Europe ltd
www.americanexpress.com
Magnus Ladulåsgatan 5, 106 82 Stockholm
08-429 50 00
08-429 42 00

Sundbybergs Stad
www.sundbyberg.se
172 92 Sundbyberg
08-706 80 00
08-733 38 36